برچسب: ویزای تحصیلی تایلند

چرا ایرانی ها با ویزای مولتی تایلند از مرزهای زمینی یا فرودگاه بازگردانده میشوند ؟

چرا ایرانی ها با ویزای مولتی تایلند (چندبا ورود) از مرزهای زمینی یا فرودگاه بازگردانده میشوند ؟با توجه به

Read More...

پذیرش دانشجو بدون کنکور از ایرانیان مقیم تایلند

پذیرش دانشجو بدون کنکور از ایرانیان مقیم تایلند :دانشگاه پیام نور در 20 رشته کارشناسی و 30 رشته کارشناسی

Read More...

Mobile Sliding Menu