مهر خروج Re-Entry

مهر خروج Re-Entry : اگر شما ویزای طولانی مدت برای اقامت در تایلند را دارید و میخواهید برای مدت کوتاهی به ایران و یا هر کشور دیگری رفته و مجددا به تایلند بازگردید بایستی در مبادی خروجی تایلند این مهر را دریافت کنید در غیراینصورت به محض  خروج از تایلند ویزای شما باطل شده و در حین بازگشت از ورود شما به کشور خودداری خواهد شد این مهر را شما میتوانید در دو فرودگاه بین المللی سوآنابومی و دوآنگ مونگ دریافت کنید و یا میتوانید با مراجعه به اداره مهاجرت و ارائه مدارک و فرم های لازم آن را اخذ نمایید . اداره مهاجرت تایلند برای تسهیل امور دو شعبه بالا را بصورت ۲۴ ساعته در دو فرودگاه بانکوک راه اندازی نموده تا نیازی به طی مسافت زیاد و اتلاف وقت و هزینه برای مراحعه به اداره مهاجرت نباشد .این مهر رو میتوانید بصورت یکبار خروج Single با هزینه ۱۰۰۰ بات و یا چند بار خروج multiple با هزینه ۳۸۰۰ بات دریافت کنید .

Mobile Sliding Menu