اقامت غیرمجاز تایلند Overstay

اقامت غیرمجاز تایلند Overstay : بنابر قوانین مهاجرتی تایلند افرادی که ویزای اقامتی انها به پایان رسیده یا باید ویزای خود را تمدید و یا بایستی این کشور را ترک نمایند در غیراینصورت و درصورت ادامه اقامت بدون ویزا در این کشور در صورت دستگیری مجازات های متعددی در انتظار انها میباشد برخورد قوانین مهاجرتی تایلند با این گونه افراد به دوگونه است :

افراد خود معرف :
به دسته ای از افراد گفته میشود که بعد از اتمام ویزا مبادرت به اقامت در این کشور نموده و ویزای خود را تمدید نکرده اند که به اصطلاح به آن overstay گفته میشود در صورتی که این افراد خود را به پلیس اداره مهاجرت معرفی نمایند بنا بر قوانین بر اساس جدول زیر به میزان مدتی که به صورت غیرقانونی در این کشوراقامت داشته اند به این کشور ممنوع الورود خواهند شد

افراد دستگیر شده :
افرادی که بدون ویزا به اقامت در این کشور مبادرت نمایند و خود را به پلیس مهاجرت معرفی ننمایند در صورت دستگیری مجازات سنگین تری از افراد خود معرف داشته و بر اساس جدول ذیل به میزان سالهای ذکر شده از ورود به این کشور منع خواهند شد .

لازم بذکر است در صورتی که تعداد روزهای اقامت غیرمجاز شما کمتر از ۹۰ روز باشد به ازای هر روز ۵۰۰ بات بایستی جریمه پرداخت نمایید ولی این جریمه بیش از ۲۰ هزاربات نخواهد بود , افزودنی است افرادی که اقامت غیرمجاز آنها بیش از ۹۰ روز باشد علاوه بر ممنوع الورودی جریمه ۲۰ هزار باتی نیز شامل حال انها نیز خواهد شد

Mobile Sliding Menu

error: Alert: کپی ممنوع !!